Projecten

iBox

Cabletracks

Voor de firma CableTracks Nederland BV heeft SallandElectronics het technische deel voor haar rekening genomen van de ontwikkeling van een kabelschade preventie systeem. Zoals bekend is er bij graafwerk vrijwel altijd het risico van kabelschade. De kosten per incident vallen vaak wel mee, maar opgeteld zijn de directe schade, stilstand en vervolgschade vaak een forse post. Er zijn verschillende manieren om te kunnen bepalen waar kabels in de grond liggen. Daarbij valt te denken aan het graven van proefsleuven of het gebruiken van een kabelzoeker of grondradar. Rond 40% van de kabelschade ontstaat door onvoldoende preventie.

CableTracks heeft een informatie- management systeem uitgedacht om een sluitende preventie mogelijk te maken. Het systeem geeft automatisch aan wat er bij een werk wel aan preventie is gedaan, en wat misschien ook niet. Er kan gekeken worden waar er proefsleuven zijn gegraven. En waar en hoe er met kabelzoekers of grondradar naar kabels en leidingen is gezocht. In één oogopslag is duidelijk wat er is gedaan om kabelschade te voorkomen.

De i-box is de basis van het systeem. De i-box moet tijdens het preventie onderzoek alleen maar aangezet worden en mee worden gedrag, de rest gaat vanzelf. De i-box bepaalt dan continue zijn GPS positie, combineert deze met de preventiegegevens en stuurt ze via GPRS/UMTS door naar CableTracks. Direct daarna zijn de preventiegegevens online beschikbaar. Proefsleuven worden vastgelegd door ze met een GSM te fotograferen en vervolgens door te zenden naar de i-box. Ze worden dan automatisch voorzien van locatiegegevens en doorgestuurd naar de website van CableTracks. Het vastleggen van het gebruik van kabelzoekers gaat ook automatisch. Daarvoor zijn kabelzoekers met een Bluetooth interface nodig. In veel gangbare modellen kan dit op aanvraag worden ingebouwd.

De presentatie van de preventie wordt gedaan op de website van Cabletracks, welke ook ontwikkeld is door SallandElectronics. Hier wordt de koppeling tussen de GPS locaties en de kaartinformatie gemaakt en gepresenteerd naar de klant. Afhankelijk van het zoomniveau worden de kaarten geprojecteerd op straten kaarten of op GBKN kaarten. In die situaties waarbij de GPS ontvanger geen locatie wist te produceren valt het systeem terug op GSM Cell ID. Hiermee is dan niet meer tot op straat niveau te bepalen waar men zich bevond maar kan wel worden aangegeven in welke plaats men zich bevond.

Ontwikkeling van de i-box en de website zijn door SallandElectronics uitgevoerd. Op de website van Cable Tracks is een demo en uitgebreidere informatie te vinden.

Trefwoorden: GPS, GPRS, UMTS, Tracking en tracing, GSM Cell ID, Bluetooth, Website, Backoffice, Openlayers, KML, XML koppeling.

Website: www.cabletracks.nl
Zie ook: Radiodetection CELeica GeosystemsIPCOC-ScopeSeba KMT.

 

© 2011-2018 SallandElectronics