Projecten

Axia Smart Cloud

Tijdens de ontwikkeling van de SmartChair is rekening gehouden met integratie in een cloud service of  gebouw beheer systeem. De SmartChair kan via een draadloze interface met een backoffice communiceren. Er is ook een Smart Sensor ontwikkeld die gemonteerd kan worden op vrijwel elke bureaustoel. Op onderstaand plaatje staan de diverse dashboard functies weergegeven, daarna een korte toelichting per onderdeel.

DATA : De data van alle Axia® Smart Chairs wordt centraal verzameld. Deze gegevens worden eerst versleuteld en daarna in de Cloud opgeslagen. Alles draadloos en veilig.

De data uit de Axia® Smart Chair wordt versleuteld en vervolgens periodiek via een hub en gateway naar de server verstuurd. Om de veiligheid zo optimaal mogelijk te houden zijn er een aantal extra technische maatregelen genomen: Versleutelde data → Afgeschermd netwerk → Beveiligd database → Beveiligd datacenter.

CLOUD : De Cloud verzamelt razendsnel en 24/7 de informatie van alle Axia Smart Chairs. Via een webbrowser op uw pc, laptop, tablet of smartphone met een internetverbinding kan door in te loggen de data bekeken worden.

DASHBOARD : via het dashboard is de data op te vragen en te visualiseren. Naast ergonomische data is er data beschikbaar van de bezettinsgraad en bezettingsduur. Ook technische informatie van de SmartChair is beschikbaar.

Smart Sensor : Er kan ook gewerkt worden met een losse bewegingssensor, welke ook een live koppeling met de Cloud service heeft. Ze passen op elke stoel. Zo is er direct inzicht in de bezetting van de werkplekken binnen een organisatie. Eveneens waardevolle informatie dat ingezet kan worden bij een verhuizing of herinrichting.

© 2011-2018 SallandElectronics