Onderzoek

Onderzoek

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor onderzoek op het gebied van elektronica, embedded systemen, software, RF technologie, energieverbruik etc. Veel onderzoek wordt uitgevoerd binnen het DevLab in samenwerking met de 12 andere lidbedrijven. De onderzoekshorizon is 5 - 6 jaar en kenmerkt zich als toegepast onderzoek. Ook binnen SallandElectronics zelf vindt toegepast onderzoek plaats en wordt de vertaalslag naar praktische toepasbaarheid gemaakt. Op deze wijze wordt de toegevoegde waarde voor de klanten vergroot en zijn wij in staat betrouwbare bouwblokken te realiseren om productontwikkelingen efficienter te laten verlopen. Hieronder volgt een lijst met recente en actuele projecten:

AEM software modules

AEM staat voor Automatic Embedded Modules en is een door SallandElectronics eigen ontwikkeld modulair software systeem. Vele ontwikkelingen bevatten vaak generieke functionaliteit aangevuld met specifieke functies welke het apparaat cq product uniek maken. Door voor de generieke onderdelen zoals bv. USB, ethernet e.d. software bouwstenen te gebruiken zal de doorlooptijd van een ontwikkeling afnemen en de betrouwbaarheid verhoogd worden. De volgende fase van dit project is een grafische schil om toegankelijkheid en beheersbaarheid te verbeteren.

FireSwarm

Project in het kader van innovatie en veilgheid. Doel van het project is om eind 2012 een 20-tal vliegtuigjes boven de duinen de lucht in te sturen om vuurhaarden zo snel mogelijk in kaart te brengen. Het project moet leiden tot een efficientere duinbrand bestrijding met een lagere schadepost als gevolg. Meer informatie is te vinden op de FireSwarm website.

© 2011-2018 SallandElectronics