Devevelopment Laboratories

Het DEVlab

Dertien ondernemende MKB bedrijven leveren door deelname aan het DEVlab een concrete bijdrage aan de innovatiekracht van Nederland. Het DEVlab is een coöperatief onderzoeksinstituut van Nederlandse hightech MKB bedrijven, in samenwerking met universiteiten en hogescholen. Het DEVlab biedt een origineel concept om tot een effectieve en duurzame kenniscirculatie tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven te komen.

Aanleiding van het initiatief het DEVlab is het toenemende besef dat kleinere nichespelers krachten moeten bundelen om op een internationale markt overeind te blijven. Een aantal leden van de Development Club (de FHI-branchgroep van productontwikkelingbedrijven) hebben dit ingezien en bundelen nu hun krachten. Dit biedt naast schaalvergroting ook experimenteermogelijkheden met nieuwe vormen van gezamenlijk onderzoek.

De visie van DEVlab

Doel van het initiatief is businesscreatie door een technologische voorsprong, met de ambitie om een concrete bijdrage te leveren aan de innovatiekracht van Nederland. De missie van het DEVlab is het verrichten van toegepast technologisch onderzoek in coöperatief verband. Het DEVlab onderscheidt zich ten opzichte van andere onderzoeksinstellingen in de gerichtheid vanuit ondernemerschap en creativiteit.

Het DEVlab dient als thuishaven: als plek waar kennisoverdracht en kennisborging plaats vindt. Daarnaast positioneert het DEVlab zich als podium met een sterke aantrekkingskracht voor een technologisch gerichte voorhoede.

Ultieme producten als focus

Het DEVlab laat zich, als strategie voor onderzoek, inspireren door een aanpak op gebieden zoals de ruimtevaart, de astronomie en hoge energie fysica. Het DEVlab wil het concept van een ultiem product als focus voor een reeks van onderzoeksprojecten hanteren. Er zijn als start een tweetal ultieme producten voorgesteld onder de namen 'Atlanta' , 'Dutch Clay' later aangevuld met het project 'MyriaNed'. 'Atlanta' betreft robotvlinders die autonoom kunnen vliegen. 'Dutch Clay' betreft kneedbare haptische klei met momentaan vormbewustzijn. Bij beide gaat het technologisch om zeer geavanceerde embedded systemen op microniveau met meervoudig gebruik van polymeren. Beide voorstellen omvatten de onderzoeksthema's waaraan bij een eerste inventarisatie prioriteit is gegeven. Het derde project is ontstaan als enabler voor de eerder opgestarte projecten. 'MyriaNed' is de overkoepelende projectnaam voor draadloze sensornetwerk technologie van het DevLab.

De thema's zijn integratie van hybride sensoren, low power consumption, complexe concurrent engineering en communicatie in zelf regulerende draadloze ad-hoc netwerken. Baanbrekende toepassingen van polymeren sluiten goed aan bij de al aanwezige topkennis in Nederland.

Middelen

Deelname aan DEVlab impliceert toonaangevend te zijn of te willen zijn. De eigen formule als onderzoeksinstelling maakt nieuwe mengvormen mogelijk met elkaar aanvullende ervaren en onervaren onderzoekers vanuit HBO, WO, TNO en bedrijfsleven.

Naast het beschikbaar stellen van capaciteit draagt iedere deelnemer 1% van de loonsom af om onderzoek mogelijk te maken. Omdat het innovatieplatform het DEVlab initiatief ondersteunt wordt er via de Casimir regeling eveneens een bijdrage door de overheid geleverd. Met het beschikbare budget worden 3 tot 4 AIO-ers en 6 tot 8 HBO stagiairs aan het werk gezet aan de eerder genoemde onderzoeks-richtingen. In totaal zijn een zestigtal personen betrokken bij DevLab projecten. Meer informatie is te vinden op de website van het DevLab.

© 2011-2018 SallandElectronics